LBA 25 Pa

Sensortechnics' højfølsomme LBA-differenstryksensorer måler nye lavtryksområder fra 25 Pa

Sensortechnics' LBA-differenstryksensorer er baseret på termisk massegennem-strømningsmåling af luft eller gas gennem en meget lille strømningskanal, der er integreret i sensorchippen. Det højfølsomme måleprincip sikrer en fremragende opløsning og et meget stabilt signal i forhold til udgangssignalforskydning. Ud over de hidtidige trykområder på 250 Pa og 500 Pa tilbyder vi med LBA-serien fra nu af ekstra lavtryksområder med slutværdi for måleområdet fra 25 Pa (0,25 mbar). Med en fuldstændig analog CMOS- signalbehandling leverer sensorerne lineære og temperaturkompenserede udgangssignaler og meget hurtige reaktionstider.

Integrationen af strømningskanalen på chipniveau reducerer gas strømmen gennem LBA-sensoren og dennes forbindelsesslanger med flere størrelsesordener sammenlignet med traditionelle, gennemstrømningsbaserede tryksensorer. LBA-differenstryksensorerne er derfor meget resistente over for støv og fugt, og gør det muligt at anvende forbindelsesslanger og filtre, uden at sensorens udgangssignal påvirkes. Desuden bortfalder dyre huskonstruktioner, således at de små og økonomisk fordelagtige sensorer kan monteres på printplader.

  • LBA-differenstryksensorernes vigtigste karakteristika:
  • Nye lavtryksområder fra 25 Pa (0,25 mbar) slutværdi for måleområdet
  • Høj opløsning og forskydningsstabilt udgangssignal
  • Meget resistent over for støv og fugt
  • Ingen påvirkning fra forbindelsesslanger og filtre på sensorsignalet

Sensortechnics' højfølsomme LBA-tryksensorer fra 25 Pa (0,25 mbar) slutværdi for måleområdet egner sig fremragende til måling af de mindste trykforskelle i applikationer inden for medicinteknik, varme-, ventilations- og klimateknik samt analytisk og laboratorieteknisk udstyr.

Juni 2011
Sensortechnics ress photo LBA 25 Pa-differenstryksensorer
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list