LBA-D

LBA-differenstryksensorer omfatter versioner med højeste opløsning til kunstige lunger og lungefysioterapiudstyr

Sensortechnics' LBA-differenstryksensorer er baseret på termisk masseflowmåling af gas gennem en meget lille mikro-flowkanal, der er integreret i sensorchippen. Sensorerne er især velegnet til flowmåling efter differenstrykmetoden, hvor trykfaldet måles vha. et flowelement. Kunstige lunger og lungefysioterapiudstyr af høj kvalitet skal kunne måle selv de mindste flows omkring åndedrættets nulpunkt fuldstændigt sikkert og desuden kunne måle flows på flere hundrede liter/min. Til disse særdeles høje krav tilbyder Sensortechnics nu specielle versioner af sine LBA-tryksensorer med opløsninger på 0,01 % i det nederste trykområde og samtidig dynamiske måleområder over 10.000.

LBA-sensorerne er konstrueret med en ny innovativ MEMS-opbygning, hvor flowkanalen og en analog CMOS-signalbehandling er integreret på en meget lille siliciumchip. Den snævre kanal reducerer flow gennem sensoren med flere størrelsesordener sammenlignet med traditionelle, flowbaserede tryksensorer.
LBA-differenstryksensorerne er derfor meget ufølsomme over for fugt og støv, og muliggør anvendelse af lange forbindelsesslanger og filtre uden påvirkning af sensorens udgangssignal. Desuden bortfalder dyre huskonstruktioner, hvilket betyder, at LBA-sensorerne er meget små og billige at bygge og let kan monteres på printplader.

LBA-differenstryksensorernes vigtigste egenskaber:

  • 0,01 % opløsning og dynamisk måleområde over 10.000
  • Meget ufølsom over for støv og fugt
  • Fobindelsesslanger og filtre påvirker ikke sensorsignalet.
  • Miniaturehus til printplademontering

Sensortechnics' LBA-sensorer med 0,01 % opløsning er særdeles velegnede til differenstrykmåling i kunstige lunger, spirometre og søvndiagnose- og lungefysioterapiapparater.

November 2011
Sensortechnics Press Photo LBA-D verschildruksensoren
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list