LBA

Ny og innovativ sensorteknologi til højfølsom måling af de mindste differenstryk

Sensortechnics nye LBA-sensorer måler de mindste differenstryk i områder med måleområde-slutværdi på 250 og 500 Pa. Med en fuldstændigt analog CMOS-signalbehandling leverer sensorerne lineære og temperaturkompenserede udgangssignaler med en høj opløsning på typisk 0,1 % og meget hurtige reaktionstider på typisk 1 ms.

LBA-sensorerne er baseret på termisk massegennemstrømningsmåling af gas gennem en meget lille, strømningskanal, der er integreret i sensorchippen, og har en meget høj følsomhed og offset-stabilitet. Den snævre kanal reducerer gasstrømmen gennem sensoren og dennes forbindelsesslanger flere størrelsesordener sammenlignet med traditionelle gennemstrømningsbaserede tryksensorer. LBA-differenstryksensorerne er derfor meget ufølsomme over for støv og fugt, hvilket gør det muligt at anvende forbindelsesslanger og filtre, uden at sensorens udgangssignal påvirkes. Da minimumgennemstrømningen allerede er fastlagt på chipniveau vha. strømningskanalens geometri, bortfalder dyre huskonstruktioner; det betyder, at LBA-sensorerne er bygget meget små og økonomisk fordelagtigt og simpelthen kan monteres på printplader.

De vigtigste karakteristika for LBA-tryksensorerne:

  • Trykområder med en måleområde-slutværdi på 250 og 500 Pa
  • Høj opløsning som følge af fuldstændigt analog signalbehandling
  • Meget ufølsom over for støv og fugt
  • Forbindelsesslanger og filtre påvirker ikke sensorsignalet.

Sensortechnics højfølsomme LBA-tryksensorer er meget velegnede til måling af de mindste trykforskelle i apparater inden for medicinteknik, som f.eks. kunstige lunger, spirometre, søvndiagnoseapparater, forstøvere og ilt-koncentratorer samt inden for klimateknik.
Juni 2010
Sensortechnics press photo LBA
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list