LDE

Nye digitale sensorer for ekstremt lave trykmålinger fra 25 Pa med meget høj offsetstabilitet og nøjagtighed

First Sensor AG præsenterer den nye digitale LDE-lavtryksensor fra Sensortechnics med måleområder fra 0 til 25 Pa (0,25 mbar) måleområde-slutværdi. Vha. en speciel kompensationsteknologi opnår sensorerne en fremragende offsetstabilitet bedre end 0,1 %. De flowbaserede differenstryksensorer benytter sig af en mikrocontroller til intern digital signalbehandling og garanterer en meget stor nøjagtighed. Et digitalt SPI-bus-interface og en analog udgang står samtidig til rådighed.

LDE-sensorer til luft og gasser er baseret på den yderst følsomme termiske masseflowmåling og leverer signaler med høj opløsning. Den innovative teknologi fra Sensortechnics integrerer flowkanalen inkl. måleelement i en silicium-halvlederchip. Takket være denne miniaturisering på chipniveau reduceres omfanget af gasgennemstrømningen gennem sensoren  betydeligt sammenlignet med traditionelle flowbaserede tryksensorer. LDE-differenstryksensorerne er derfor særdeles resistente over for støv og fugt og gør det muligt at anvende lange forbindelsesslanger og filtre uden at påvirke den kalibrerede målenøjagtighed. Desuden undgår man dyre kabinetkonstruktioner, hvilket betyder, at LDE-sensorernes opbygning er så lille og billig, at de kan monteres på printplader, hvilket er pladsbesparende.

LDE-tryksensorerne er yderst velegnede til måling af selv de mindste trykforskelle, hvor der kræves yderste nøjagtighed og stabilitet over lang tid, f.eks. i udstyr inden for medicinteknik,  ventilationsteknik og instrument-måleteknik.

LDE-tryksensorernes vigtigste karakteristika:

  • Lavtryksområder fra 25 Pa (0,25 mbar)
  • Meget høj offsetstabilitet og nøjagtighed
  • Digitalt SPI-bus-interface og analog udgang
  • Meget resistent over for støv og fugt
November 2012
Sensortechnics press photo LDE-druksensoren
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list