WBI

Nieuwe digitale massadoorstroomsensors met zeer hoge nauwkeurigheid inbeide stroomrichtingen

First Sensor AG presenteert de nieuwe, voordelige WBI-doorstroomsensors vanSensortechnics met meetbereiken van 200 ml/min en 1 l/min. De WBI-serie biedtniet alleen unidirectionele, maar ook bidirectionele sensors, waarmee stromenin beide richtingen kunnen worden gemeten. De digitale sensors behalen een zeer hoge nauwkeurigheid voor het geheledoorstroombereik, evenals voor positieve en negatieve stroomrichtingen. De meetwaarden worden uitgevoerd als lineair uitgangssignaal via eendigitale I²C-businterface (analoge uitgang op verzoek).

De WBI-massadoorstroomsensors maken gebruik van een uiterst gevoelig,thermisch meetprincipe en detecteren zelfs de kleinste lucht- en gasstromen. De sensors kunnen worden gebruikt met een voeding van 2,7...5,5 V. Vanwege de geringe vermogensopname kunnen de WBI-doorstroomsensors wordengebruikt in mobiele en draagbare apparaten op batterijen. De kleine sensors besparen ruimte en kunnen flexibel op printplaten wordengemonteerd. Ze maken zeer compacte OEM-apparaatinstallatie mogelijk.

De WBI-doorstroomsensors van Sensortechnics zijn uitstekend geschikt voorgeneeskundig-technische oplossingen, zoals beademings-, ademtherapie- enanesthesieapparaten, zuurstofconcentrators en spirometers. Door hun snellereactietijd herkennen de sensors de ademfasen vroeg, wat de regeling van deapparatuur verbetert. Andere toepassingsgebieden zijnklimaattechniek, dichtheidscontroles, analyse- en laboratoriumtechniek enbrandstofcellen.

De belangrijkste kenmerken van de WBI-doorstroomsensors:

  • Doorstroombereiken 200 ml/min en 1 l/min
  • Zeer hoge nauwkeurigheid in beide stroomrichtingen
  • Digitale I²C-businterface
  • Snelle reactietijd en geringe vermogensopname
Februari 2013
Download press photo WBI
Downloads
If you need further information
please contact Sensortechnics
-
Product note list