LBA 25 Pa

Sensortechnics högkänsliga LBA-trycksensorer ger nya områden för lägsta tryck från 25 Pa

Sensortechnics LBA-trycksensorer bygger på termisk massgenomströmningsmätning av gas i en mycket liten strömkanal som är integrerad i sensorchipet. Den högkänsliga mätprincipen garanterar utmärkta upplösningar och en mycket stabil nollpunkt. Förutom de hittillsvarande tryckområdena på 250 Pa och 500 Pa ger LBA-serien från och med nu ytterligare områden för lägsta tryck med ett slutvärde för mätområdet från 25 Pa (0,25 mbar). Genom en fullständigt analog CMOS-signalbearbetning ger sensorerna linjära och temperaturkompenserade utgångssignaler och mycket snabba reaktionstider.

Strömkanalen som byggts in på chipnivå minskar gasflödet genom LBA-sensorn och dess anslutningsslangar med åtskilliga storleksordningar i jämförelse med vanliga konventionella flödesbaserade trycksensorer. LBA-trycksensorerna är därför mycket damm- och fukttåliga. Det går därmed också att använda anslutningsslangar och filter utan att utgångssignalen påverkas. LBA-sensorn kan därmed lätt monteras kostnadseffektivt och enkelt på minimal kretskorts yta.

De viktigaste egenskaperna för LBA-serien:

  • Nya områden för lägsta tryck med ett slutvärde för mätområdet
    från 25 Pa (0,25 mbar)
  • Hög upplösning och nollpunktstabilitet
  • Hög damm- och fukttålighet
  • Slangförbindningar och filter påverkar inte utsignalen

Sensortechnics högkänsliga LBA-trycksensorer med ett slutvärde för mätområdet från 25 Pa (0,25 mbar) är mycket lämpliga för mätning av små tryckskillnader vid användning inom medicinteknik, värme-, ventilations- och luftbehandlingsteknik samt analys och laboratorieteknik.

Juni 2011
Sensortechnics ress photo LBA 25 Pa-trycksensorer
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list