LBA-D

LBA-differenstrycksensorer med hög upplösning för respirationsutrustning

Sensortechnics LBA-differenstrycksensorer bygger på termisk flödesmätning av luft genom ett mycket litet sensorchip som är integrerat i flödeskanalen. Sensorerna är särskilt lämpliga för flödesbestämning med differenstryck där tryckfallet mäts i ett flöde. Andnings- och respirationsutrustning av hög kvalitet måste kunna identifiera och mäta mycket svaga luftflöden, men även klara av att mäta flöden med flera hundra liter i minuten. För dessa särskilt krävande situationer erbjuder Sensortechnics nu speciella versioner av LBA-trycksensorer som hanterar upplösningar på 0,01 % i det lägre tryckområdet men samtidigt dynamiska mätområden över 10 000.

LBA-sensorerna innehåller en ny typ av MEMS-struktur där flödeskanalen och den analoga CMOS-signalbehandlingen har integrerats på ett silikonchip. Den smala kanalen minskar flödet genom sensorn med flera gånger jämfört med konventionella flödesbaserade trycksensorer. LBA-differenstrycksensorerna är mycket tåliga mot fukt och damm och kan enkelt anslutas med långa anslutningsslangar och filter utan att utsignalen påverkas. Dessutom gör konstruktionen att LBA-sensorerna kan tillverkas i små storlekar och till låga kostnader, vilket underlättar montering på kretskort.

De viktigaste funktionerna med LBA-differenstrycksensorerna:

  • 0,01 % upplösning och dynamiska mätområden över 10 000.
  • Mycket tåliga mot damm och fukt.
  • Ingen påverkan på sensorsignalen från anslutningsslangar och filter.
  • Liten konstruktion underlättar montering på kretskort.

Sensortechnics LBA-sensorer med 0,01 % upplösning är mycket lämpliga för mätningar av differenstryck i respirationsutrustning, spirometrar, sömn-diagnostik utrustning och CPAP utrustning.

November 2011
Sensortechnics Press Photo LBA-D differenstrycksensorer
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list