LBA

Ny och innovativ sensorteknik för exakt mätning vid låg tryckförändring

Sensortechnics nya LBA-sensor mäter de lägsta tryckförändringarna i mätområdet 250–500 Pa. Genom en fullständigt analog CMOS-signalbearbetning ger sensorn en linjär och temperaturkompenserad utsignal med en hög upplösning på typiskt 0,1 % och en mycket snabb reaktionstid, typiskt 1 ms.

LBA-sensorn använer termisk massflödesteknik med hjälp av en flödeskanal som är inbyggd i sensorchipet. LBA-sensorn har därför en mycket hög känslighet och offsetstabilitet. Den smala kanalen minskar gasflödet genom sensorn och dess förbindningarna många gånger om jämfört med vanliga flödesbaserade trycksensorer. Detta gör även LBA-sensorn mycket damm- och fukttålig. Det går därför lätt att använda förbindningar och filter utan att sensorns utsignal påverkas. Flödeskanalens geometri definierar det minimala flödet redan på chipnivån och det krävs därför inga påkostade konstruktioner. LBA-sensorn kan därmed monteras kostnadseffektivt och enkelt på minimal kretskorts yta.

De viktigaste egenskaperna för LBA-sensorerna:

  • Tryckområden med slutvärden för inom mätområdet 250–500 Pa
  • Hög upplösning genom fullständig analog signalbearbetning
  • Hög damm- och fukttålighet
  • Slangförbindningar och filter påverkar inte utsignalen.

Sensortechnics känsliga LBA-sensorer kan med fördel användas för mätning av låga tryck i instrument inom medicinteknik, t.ex. respiratorer, spirometrar, sömndiagnosutrustning, nebulisatorer och syrekoncentratorer, samt inom luftbehandlingsteknik.

Juni 2010
Sensortechnics press photo LBA-sensorer
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list