LDE

Nya digitala givare för lägsta tryck från 25 Pa med mycket hög offsetstabilitet och noggrannhet

First Sensor AG presenterar nya digitala Sensortechnics LDE-givare för lägsta tryck i mätområden från 25 Pa (0,25 mbar) ”full scale”. Med en särskild kompensationsteknik uppnår givarna en utmärkt offsetstabilitet bättre än 0,1 %. De flödesbaserade differential givarna använder en mikrokontroller för intern digital signalbehandling som ger en mycket hög noggrannhet. Samtidigt finns ett digitalt SPI-buss-gränssnitt och en analog utgång till förfogande.

LDE-givarna för luft och gas bygger på den högkänsliga termiska massflödestekniken och ger signaler med högsta upplösning. Med den innovativa Sensortechnics-tekniken integreras flödeskanalen och mätelementet i ett halvledarchip av kisel. Tack vare denna förminskning på chipnivå reduceras gasflödet genom givaren flera gånger jämfört med konventionella flödesbaserade tryckgivare. LDE-givarna är därför mycket damm- och fukttåliga. Det går därmed också att använda långa anslutningsslangar och filter utan att den kalibrerade mätnoggrannheten påverkas. Dessutom gör konstruktionen att LDE-givarna kan tillverkas i små storlekar och till låga kostnader, och enkelt monteras på kretskort utan att ta för mycket plats.

LDE-tryckgivaren kan med fördel användas för mycket precisa och långtidsstabila mätningar av små tryckskillnader i utrustning som används inom medicinteknik, luftbehandlingsteknik och mätteknik.

LDE-tryckgivarnas viktigaste funktioner är:

  • Områden för lägsta tryck från 25 Pa (0,25 mbar)
  • Mycket hög offsetstabilitet och noggrannhet
  • Digitalt SPI-buss-gränssnitt och analog utgång
  • Mycket tåliga mot damm och fukt
November 2012
Sensortechnics press photo LDE-trycksensorer
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list