Massflödesgivare

Sensortechnics erbjuder flödesgivare med mycket hög upplösning och noggrannhet inom hela mätområdet

Sensortechnics utvecklar hög känsliga termiska massflödesgivare för luft och gaser inom mätområden upp till 500 l/min. För de höga krav som ställs inom medicin teknik har Sensortechnics kundanpassade lösningar med två mätelement med hög upplösning och noggrannhet över hela mätområdet. En sensor är placerad i mitten av huvudflödet och registrerar mycket små flöden runt nollpunkten. En andra sensor är placerad i en bypasskanal och mäter högre flöden över hela skalan. Med hjälp av en microprocessor växlar sensorerna steglöst mellan de två flödena. Flödesgivarnas svarstider ligger under 10 ms och har en linjär analog utsignal, och även I²C- eller SPI-bussgränssnitt.

En viktig faktor vid styrningen (den utlösande faktorn) av andnings anpassad utrustning av hög kvalitet är en tidig registrering av patientens inandning. Detta gör det möjligt för utrustningen att snabbt reagera med ett förinställt flöde vid ett spontant andetag och underlätta patientens andning på bästa möjliga sätt. Samtidigt kräver många behandlingar en hög mätnoggrannhet över hela flödesområdet. Båda kraven uppfylls utmärkt med Sensortechnics flödesgivare med två mätelement.

Sensortechnics kan erbjuda snabba och flexibla kundspecifika anpassningar av flödesgivarna för olika tillämpningar. Det möjliggör en OEM-tillverkning med enkel integration i slutprodukten, betydande besparingar vid utveckling av utrustning och konkurrensfördelar genom korta utvecklingscykler.

De viktigaste egenskaperna hos flödesgivare från Sensortechnics:

  • Flöden upp till 500 l/min, luft eller gas
  • Mycket hög upplösning med två omställningsbara mätelement
  • Intern mikrokontrollstyrning och digital signalbehandling
  • Analog utsignal och I²C- eller SPI-bussgränssnitt
September 2011
Sensortechnics press release massflödesgivare
Downloads
If you need further information please contact Sensortechnics.
-
Product note list