WBI

Nya digitala massflödesgivare med mycket hög noggrannhet ibåda flödesriktningarna

First Sensor AG presenterar nyakostnadseffektiva Sensortechnics WBI-flödesgivare med mätområden på 200 ml/minoch 1 l/min. WBI-serien erbjuder förutom enkelriktade även dubbelriktade givareför mätning av flöden i båda riktningarna. De digitala givarna uppnår en myckethög noggrannhet över hela flödesområdet i bägge riktningarna. Mätvärdenatillhandahålls som linjär utgångssignal via ett digitalt I²C-buss-gränssnitt(analog utgång på begäran).

I WBI-massflödesgivarna används enmycket känslig mätprincip som gör det möjligt att känna av mycket låga luft- och gasflöden. Givarnasdrivspänning är från 2,7–5,5 volt. Tack vare den låga energiförbrukning kanWBI-flödesgivarna användas i batteridrivna applikationer, mobil och bärbarutrustning. De små givarna kan monteras enkelt på kretskort och ger därför mycketkompakta OEM-konstruktioner.

Sensortechnics WBI-flödesgivare kan medfördel användas inom medicinteknik som andnings-, respirations- ochanestesiutrustning, syrekoncentratorer och nebulisatorer. Tack vare den snabbareaktionstiden lämpar sig givarna för en tidig registrering av patientensandning då kan utrustningen lätt kan regleras på ett bättre sätt. Givarnaanvänds även inom luftbehandlingsteknik, täthetskontroll, analys ochlaboratorieteknik samt i bränsleceller.

WBI-flödesgivarnas viktigastefunktioner är:

  • Flödesområde på 200 ml/min och 1 l/min
  • Mycket hög noggrannhet i båda flödesriktningarna
  • Digitalt I²C-buss-gränssnitt
  • Snabb reaktionstid och låg energiförbrukning
Februari 2013
Download press photo WBI
Downloads
If you need further information
please contact Sensortechnics
-
Product note list